Na czym skupia się SCRM?

  • Efektywnej komunikacji w zespole działającym w zmiennym środowisku pod presją czasu
  • Wspólnym tworzeniu i egzekwowaniu precyzyjnych planów, biorących pod uwagę niedające się przewidzieć wydarzenia
  • Wypełnianiu roli grupowej adekwatnej do swoich talentów, predyspozycji i odpowiedzialności
  • Zarządzaniu stresem
  • Autodiagnozie mocnych i słabych stron

Warsztat jest przeznaczony dla 4-25 uczestników, trwa od 5 do 8 godzin, w zależności od Państwa potrzeb. Na czas szkolenia składają się 3 godziny doświadczania gry symulacyjnej, prowadzonej przez doświadczonych, certyfikowanych trenerów oraz warsztat pozwalający przełożyć doświadczenie z symulacji na praktyczne wnioski przydatne w codziennej pracy. W czas szkolenia wliczone są również przerwy.

Początki SCRM

Grę zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o załogach lotniczych – opierając się na podręcznikach CRM (Crew Resource Management), chcąc ubarwić tradycyjny wykład grą, która stanowi cenną wartość dodaną do szkolenia.

W trakcie projektowania okazało się jednak, że nasza gra jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystać również w pracy z innymi zespołami, zwłaszcza z współpracującymi ze sobą na co dzień zespołami projektowymi.

Emocje generowane podczas rozgrywek gwarantują wysokie zaangażowanie i sprawiają, ze efekty szkoleniowe utrzymują się dłużej. Psychologia udowodniła również, że wspólne granie w gry sprawia że ludzie bardziej się lubią – rozgrywka będzie więc mieć również dodatkową wartość integracyjną.